We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Een eigen bedrijf starten

Drie manieren om te ontsnappen aan borg

Om een financiering los te krijgen bij de bank staan veel ondernemers persoonlijk borg. Maar zelfs met een BV kan malaise in het bedrijf zorgen voor persoonlijk financieel leed. Drie methoden om onder de borg uit te komen.

Methode 1. Maak gebruik van wettelijke bescherming
Wettelijk gezien geniet een particuliere borg bescherming. 

    • De akte wordt nietig verklaard als het maximum bedrag waarvoor u borg staat op de akte ontbreekt;

 

    • Een mondelinge borgtocht is niet rechtsgeldig. De borgtocht moet schriftelijk worden opgesteld en ondertekend;

 

  • De echtgenote, of geregistreerde partner, moet toestemming geven voor de borgtocht. Dit geldt niet voor de dga die zich borg stelt voor de eigen BV. In dat geval hoeft niemand anders toestemming te geven. Dit mits de borg wordt gebruikt voor de normale bedrijfsuitoefening.

Methode 2. De bank heeft u niet goed voorgelicht
De bank is verplicht de borg voor te lichten. Voordat de borg de akte ondertekent, dient de bank op de risico’s te wijzen. Daarnaast moet de bank vragen stellen als: 

    • Weet u wat u doet;

 

  • Bent u op de hoogte van de risico’s;
  • Heeft u voldoende idee voor welk bedrijf u tekent.

In de meeste gevallen weet degene die zich garant stelt wel wat hij doet. Maar het komt voor dat een vrouw van 85 door haar kleinzoon wordt overgehaald om borg te staan, terwijl ze geen benul heeft wat dat inhoudt. Licht de bank haar niet voor, dan kan de borgtocht achteraf nietig worden verklaard. 

Methode 3. Meldingsplicht
De bank heeft de verplichting de borg op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus als het slecht gaat met het bedrijf moet de bank dit aangeven. Ook als er andere activiteiten binnen de organisatie plaatsvinden dan de normale bedrijfsuitoefening, moet de bank dit medelen aan de borg. Deze meldingsplicht heeft de bank niet bij de dga. 
Verder dient de bank er zorg voor te dragen dat de kredietlimiet wordt gerespecteerd. Stel dat iemand voor 50.000 euro borg staat bij een krediet van 100.000 euro. Als de limiet fors is overschreden, en de stand op de rekening-courant bedraagt 350.000 euro, dan kan de borg de bank verantwoordelijk stellen. Door de overschrijding loopt de borg nu immers een veel groter risico dat de borgtocht wordt uitgewonnen. De bank wordt in dat geval schadeplichtig omdat zij onzorgvuldig is geweest. In dat geval betaalt de bank de borg schadevergoeding. 

Vier tips
1. Bankfinancieringen worden jaarlijks herzien. Doe dat ook met uw borgtocht. Stel dat u als startende ondernemer vijf jaar geleden een borgtocht hebt afgegeven. Inmiddels floreert uw bedrijf en is de borgtocht niet meer nodig. De bank zal u hierover niet informeren. Let hier zelf dus op. Zonder borgtocht loopt u immers minder risico.
2. Wees voorzichtig met het afgeven van een borg. Veel mensen realiseren zich niet dat ze in feite een blanco cheque verstrekken. Anderzijds geldt ook dat een dga zich goed moet realiseren wie hij als borg vraagt. Als een borg zich plotseling terugtrekt, kan de financiering door de bank worden ingetrokken. Dit kan schadelijk zijn voor de continuïteit van uw bedrijf.
3. Een borgtocht voor onbepaalde tijd is aantrekkelijker dan een borg voor een bepaalde tijd. Een borgtocht voor een bepaalde tijd, kan pas na vijf jaar worden opgezegd. Een borgtocht met een onbepaalde looptijd kan dagelijks worden beëindigd. 
Houd wel rekening dat u aansprakelijk blijft voor het gebruikte deel van het krediet. Stel dat u borg staat voor 50.000 euro. De krediet stand bedraagt op het moment van opzegging 20.000 euro. Dan staat u nog wel borg voor 20.000 euro.
4. Kijk altijd of er mogelijkheden zijn om onder de borgtocht uit te komen, indien deze door de bank wordt uitgewonnen.

Aanbevolen websites
Besluit Borgstelling MKB Kredieten (www.senternovem.nl)
Technopartner (www.technopartner.nl)
MKB kredieten, borgstelling (overheidsloket.overheid.nl)

Tien alternatieven voor Office

Uw mensen zijn MS Office gewend? En u vindt het helemaal geen probleem om daar per afzonderlijke computer honderden euro's aan licenties voor uit te trekken? Dan is dit artikel niet voor u bedoeld. Maar als u wilt weten of er goede alternatieven zijn, die niet zo'n ferme aanslag doen op uw ict-budget, dan is het raadzaam om verder te lezen.

Onze kantoorsoftware gaat het web op. Dat biedt een nieuwe, hogere vorm van integratie. U krijgt daardoor de beschikking over een online kantooromgeving, die onafhankelijk van tijd en plaats gebruikt kan worden. En ook onafhankelijk van het type desktop, laptop, zakcomputer of smartphone, warmee u op die omgeving inlogt. Uw mensen werken daardoor 'in de wolk', zoals dat tegenwoordig wordt genoemd ('cloud computing').

Een ander groot voordeel daarvan is dat u geen periodieke updates of nieuwe versies meer hoeft te installeren. De aanbieder van de webdienst haalt die zorgen bij u weg. U werkt altijd automatisch met de laatste versie van de software. Over een jaar of tien, vijftien, kunnen we ons waarschijnlijk nauwelijks nog voorstellen dat we al die software, die we nu gebruiken, ooit lokaal op onze pc's installeerden.

Lees meer: Tien alternatieven voor Office

Signalen dat het fout gaat met uw bedrijf

Nu de kredietcrisis maar blijft voortduren en de economie maar niet opkrabbelt, zien we dat het voor ondernemers oppassen is geblazen. Voor u het weet zit ook u in de problemen. Dit zijn de signalen dat het fout gaat binnen uw bedrijf.

Alarm Fase 1: rendement loopt terug
De eerste fase begint als er problemen zijn met het rendement. Een lager rendement kan worden veroorzaakt door stijgende kosten, afnemende omzet en/of prijserosie. Realiseert uw bedrijf eenmalig een lager rendement dan hoeft dat geen problemen op te leveren. Pas wanneer het structureel wordt, moet u zich zorgen gaan maken en actie ondernemen. 

Lees meer: Signalen dat het fout gaat met uw bedrijf

Voordelen,-tips-en-valkuilen-bij-een-doorstart

Wie failliet dreigt te gaan kan vaak kiezen tussen sanering via surseance of een doorstart. De doorstart is vaak de voordeligste oplossing. Voordelen, tips en valkuilen.

98% van de bedrijven die surseance aanvragen alsnog failliet 
Bij surseance van betaling krijgt uw bedrijf uitstel van betaling om zo binnen het bedrijf orde op zaken te kunnen stellen. Het uitstel van betaling geldt echter niet voor de fiscus en het UWV. Daarnaast moet het ontslag van overtollig personeel via de wettelijke ontslagregelgeving plaatsvinden. Daardoor gaat van alle bedrijven die surseance aanvragen uiteindelijk 98% alsnog failliet.

Lees meer: Voordelen,-tips-en-valkuilen-bij-een-doorstart

Beleggen voor dummies

Wilt u gaan beleggen in bijvoorbeeld aandelen of obligaties? Een eigen bedrijf starten wijst u de weg in beleggingsland. Tien vragen en antwoorden over beleggen, speciaal voor dummies.

1. Wat is beleggen?
Beleggen is het investeren van geld met als doel om het vermogen te vergroten. Beleggen kan op veel verschillende manieren: in kunst, onroerend goed, films of effecten. De laatstgenoemde variant is de meest gebruikelijke. Het gaat daarbij vaak om aandelen en obligaties. Daarbij kunt u kiezen voor individuele aandelen of fondsen. 

2. Wat zijn aandelen en obligaties?
Een aandeel is een bewijs van deelname in het vermogen van het bedrijf. Als aandeelhouder bent u dus mede-eigenaar van een onderneming. Als de onderneming winst maakt, profiteert u meestal mee in de vorm van

Lees meer: Beleggen voor dummies

De do's en don'ts van een crediteurenakkoord

Nu het economisch maar slecht blijft gaan, komen steeds meer bedrijven in de problemen. Heeft uw bedrijf te kampen met ernstige liquiditeitstekorten? Aarzel dan niet en probeer het met uw crediteuren op een akkoordje te gooien.

Bij een crediteurenakkoord komt u met uw crediteuren overeen een deel van de bij hen openstaande schulden kwijt te schelden. U sluit een crediteurenakkoord af wanneer uw bedrijf in (grote) liquiditeitsproblemen zit. Een crediteurenakkoord kan op twee manieren tot stand komen: via een buitengerechtelijk akkoord (buiten de rechter om) of via een gerechtelijk akkoord (waarbij de rechter toezicht houdt).

Lees meer: De do's en don'ts van een crediteurenakkoord

Login

Laatste forumberichten

  • Geen berichten om weer te geven.

Over de website

Op deze site informeren we over alles wat te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf.

Schrijf mee

Zelf artikelen toevoegen aan onze website? Stuur je artikel naar ons toe.

Forum

Heb je vragen of wens je meer informatie te ontvangen over een bepaald onderwerp? Ga naar ons forum.

Contact

Contact met ons opnemen? Maak gebruik van ons contactformulier.

colour style colour style colour style colour style