We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Een eigen bedrijf starten

Signalen dat het fout gaat met uw bedrijf


Nu de kredietcrisis maar blijft voortduren en de economie maar niet opkrabbelt, zien we dat het voor ondernemers oppassen is geblazen. Voor u het weet zit ook u in de problemen. Dit zijn de signalen dat het fout gaat binnen uw bedrijf.

Alarm Fase 1: rendement loopt terug
De eerste fase begint als er problemen zijn met het rendement. Een lager rendement kan worden veroorzaakt door stijgende kosten, afnemende omzet en/of prijserosie. Realiseert uw bedrijf eenmalig een lager rendement dan hoeft dat geen problemen op te leveren. Pas wanneer het structureel wordt, moet u zich zorgen gaan maken en actie ondernemen. 

Actieplan 1
Deze acties moet u ondernemen als u ziet dat uw winst terugloopt of zelfs omslaat in een verlies. Zorg er allereerst voor dat u de oorzaak in beeld krijgt. Pas dan kunt u één of meerdere van de volgende acties uitvoeren:
- strategie aanpassen
- kostenbesparingen doorvoeren
- prijsbeleid aanpassen
- een andere marketingstrategie doorvoeren 

Alarmfase 2: de balans verzwakt 
Signalen die er op wijzen dat de balans onder druk staat zijn onder meer:
- een verslechterde solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totale vermogen)
- een financieringsstructuur dat niet langer voldoet 
- verslechtering van het werkkapitaal
- uw bank die aan de bel trekt, omdat u regelmatig uw krediet overschrijdt en/of de zekerheden (verpanding debiteuren, voorraden) onder druk komen te staan. Luister goed naar uw medewerkers van de financiële afdeling en doe ze niet af als overbezorgd. 

Actieplan 2 
In fase 2 moet u alle acties uitvoeren die ook in fase 1 moeten worden uitgevoerd. Daar bovenop moet u uw balans versterken. Dit kan onder meer door: 
- asset-based lending, of wel lease van bestaande en nieuwe activa (bedrijfsmiddelen) en het verpanden van uw debiteurenportefeuille bij een factoringmaatschappij. Dit kan vaak tegen een hogere zekerheidswaarde dan reguliere financiering. Banken financieren niet meer dan 70 procent voor, terwijl factoring vaak tot 90 procent financiert herfinanciering van het bedrijf
- meer eigen vermogen in het bedrijf storten, bijvoorbeeld door geen dividend uit te keren, maar alle winst weer in het bedrijf te investeren een derde partij, naast de bank en u zelf, aantrekken als financierder
- rood staan bij de bank aanpakken.
- Optimaliseer uw werkkapitaal

Alarmafase 3: code rood, het geld is echt op
Mocht u de signalen in fase 1 en fase 2 hebben gemist, of hebben genegeerd, in fase 3 ontkomt u daar niet meer aan. In deze fase zijn de signalen onontkoombaar, de klok staat op vijf voor twaalf. Symptomen:
- lonen uitbetalen gaat niet meer
- u kunt niet langer aan de belastingverplichtingen voldoen
- uitstel betaling crediteuren
- rood staan bij de bank is eerder regel dan uitzondering.

Actieplan 3 
In deze fase geldt: cash is king. Naast de acties uit fase 1 en fase 2 moet er geld uit de balans worden vrijgemaakt zodat aan de lopende verplichtingen kan worden voldaan. Geld vrij maken kan onder meer door: 
- debiteuren sneller te laten betalen 
- betalingsafspraken te maken met je crediteuren (voor uitgestelde betaling)
- lagere voorraden aanhouden
- verkopen van activa (waarbij u er niet voor moet schromen om verlies te nemen, hiermee kan erger worden voorkomen)
eventueel vastgoed van de hand te doen, bijvoorbeeld via sale-and-leaseback
- verkopen van bepaalde niet-strategische bedrijfsonderdelen een versnelde ontslagronde doorvoeren. 

Alarmfase 4: de bom barst 
Wanneer het bedrijf niet langer in staat is alle schulden af te betalen, belandt het in de eindfase, waar een reorganisatie, faillissement of doorstart vrijwel onvermijdelijk is.

Actieplan 4
In feite zijn er drie mogelijkheden:
- een versnelde reorganisatie: de kosten van de reorganisatie moeten worden betaald uit de vrijgekomen middelen. Blijkt dat niet haalbaar, dan is het tijd voor de volgende stap.
- een crediteurenakoord: hierbij sluit u een akkoord met de meerderheid van uw crediteuren dat zij u een deel van de te vorderen schuld kwijtschelden. Op deze manier betalen uw crediteuren mee aan de reorganisatie. Gaat de meerderheid hier niet mee akkoord, dan is de volgende stap
- een doorstart of een faillissement. Overweeg altijd een doorstart, een faillissement is alleen nodig in die gevallen waarbij de eerder genoemde maatregelen niet helpen, maar er wel een strategisch gezonde kern in het bedrijf zit. 


Login

Laatste forumberichten

  • Geen berichten om weer te geven.

Over de website

Op deze site informeren we over alles wat te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf.

Schrijf mee

Zelf artikelen toevoegen aan onze website? Stuur je artikel naar ons toe.

Forum

Heb je vragen of wens je meer informatie te ontvangen over een bepaald onderwerp? Ga naar ons forum.

Contact

Contact met ons opnemen? Maak gebruik van ons contactformulier.

colour style colour style colour style colour style