We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Een eigen bedrijf starten

Drie manieren om te ontsnappen aan borg


Om een financiering los te krijgen bij de bank staan veel ondernemers persoonlijk borg. Maar zelfs met een BV kan malaise in het bedrijf zorgen voor persoonlijk financieel leed. Drie methoden om onder de borg uit te komen.

Methode 1. Maak gebruik van wettelijke bescherming
Wettelijk gezien geniet een particuliere borg bescherming. 

    • De akte wordt nietig verklaard als het maximum bedrag waarvoor u borg staat op de akte ontbreekt;

 

    • Een mondelinge borgtocht is niet rechtsgeldig. De borgtocht moet schriftelijk worden opgesteld en ondertekend;

 

  • De echtgenote, of geregistreerde partner, moet toestemming geven voor de borgtocht. Dit geldt niet voor de dga die zich borg stelt voor de eigen BV. In dat geval hoeft niemand anders toestemming te geven. Dit mits de borg wordt gebruikt voor de normale bedrijfsuitoefening.

Methode 2. De bank heeft u niet goed voorgelicht
De bank is verplicht de borg voor te lichten. Voordat de borg de akte ondertekent, dient de bank op de risico’s te wijzen. Daarnaast moet de bank vragen stellen als: 

    • Weet u wat u doet;

 

  • Bent u op de hoogte van de risico’s;
  • Heeft u voldoende idee voor welk bedrijf u tekent.

In de meeste gevallen weet degene die zich garant stelt wel wat hij doet. Maar het komt voor dat een vrouw van 85 door haar kleinzoon wordt overgehaald om borg te staan, terwijl ze geen benul heeft wat dat inhoudt. Licht de bank haar niet voor, dan kan de borgtocht achteraf nietig worden verklaard. 

Methode 3. Meldingsplicht
De bank heeft de verplichting de borg op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus als het slecht gaat met het bedrijf moet de bank dit aangeven. Ook als er andere activiteiten binnen de organisatie plaatsvinden dan de normale bedrijfsuitoefening, moet de bank dit medelen aan de borg. Deze meldingsplicht heeft de bank niet bij de dga. 
Verder dient de bank er zorg voor te dragen dat de kredietlimiet wordt gerespecteerd. Stel dat iemand voor 50.000 euro borg staat bij een krediet van 100.000 euro. Als de limiet fors is overschreden, en de stand op de rekening-courant bedraagt 350.000 euro, dan kan de borg de bank verantwoordelijk stellen. Door de overschrijding loopt de borg nu immers een veel groter risico dat de borgtocht wordt uitgewonnen. De bank wordt in dat geval schadeplichtig omdat zij onzorgvuldig is geweest. In dat geval betaalt de bank de borg schadevergoeding. 

Vier tips
1. Bankfinancieringen worden jaarlijks herzien. Doe dat ook met uw borgtocht. Stel dat u als startende ondernemer vijf jaar geleden een borgtocht hebt afgegeven. Inmiddels floreert uw bedrijf en is de borgtocht niet meer nodig. De bank zal u hierover niet informeren. Let hier zelf dus op. Zonder borgtocht loopt u immers minder risico.
2. Wees voorzichtig met het afgeven van een borg. Veel mensen realiseren zich niet dat ze in feite een blanco cheque verstrekken. Anderzijds geldt ook dat een dga zich goed moet realiseren wie hij als borg vraagt. Als een borg zich plotseling terugtrekt, kan de financiering door de bank worden ingetrokken. Dit kan schadelijk zijn voor de continuïteit van uw bedrijf.
3. Een borgtocht voor onbepaalde tijd is aantrekkelijker dan een borg voor een bepaalde tijd. Een borgtocht voor een bepaalde tijd, kan pas na vijf jaar worden opgezegd. Een borgtocht met een onbepaalde looptijd kan dagelijks worden beëindigd. 
Houd wel rekening dat u aansprakelijk blijft voor het gebruikte deel van het krediet. Stel dat u borg staat voor 50.000 euro. De krediet stand bedraagt op het moment van opzegging 20.000 euro. Dan staat u nog wel borg voor 20.000 euro.
4. Kijk altijd of er mogelijkheden zijn om onder de borgtocht uit te komen, indien deze door de bank wordt uitgewonnen.

Aanbevolen websites
Besluit Borgstelling MKB Kredieten (www.senternovem.nl)
Technopartner (www.technopartner.nl)
MKB kredieten, borgstelling (overheidsloket.overheid.nl)


Login

Laatste forumberichten

  • Geen berichten om weer te geven.

Over de website

Op deze site informeren we over alles wat te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf.

Schrijf mee

Zelf artikelen toevoegen aan onze website? Stuur je artikel naar ons toe.

Forum

Heb je vragen of wens je meer informatie te ontvangen over een bepaald onderwerp? Ga naar ons forum.

Contact

Contact met ons opnemen? Maak gebruik van ons contactformulier.

colour style colour style colour style colour style