We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Aansprakelijkheid van de werkgever


Als één van uw werknemers iets overkomt, dan bent u als werkgever al gauw aansprakelijk. Maar niet in alle gevallen. Wat zijn de basisregels en hoe verweert u zich het beste tegen een claim?

De wet
Volgens de wet moet de werkgever de schade vergoeden die zijn werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever ontloopt zijn aansprakelijkheid alleen als hij bewijst dat hij aan al zijn veiligheidsverplichtingen heeft voldaan, of dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Ongeval
Onder dit wetsartikel vallen niet alleen bedrijfsongevallen, maar ook beroepsziekten, zoals RSI . Als u door de werknemer aansprakelijk wordt gesteld, schakel dan direct een jurist in. Een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat kost gemiddeld 200 euro per uur. U doet er als werkgever dan ook verstandig aan een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Kansloos?
Uit de jurisprudentie blijkt dat het moeilijk is om de werkgeveraansprakelijkheid te ontlopen. Maar helemaal kansloos bent u niet als het tot een rechtszaak komt. Dit kunt u doen om de financiële gevolgen te beperken of zelfs te voorkomen:

1. Kijk verder dan de werkvloer 
Als uw werknemer schade claimt, dan stelt hij dat zijn schade op de werkvloer is ontstaan. Maar als u aantoont dat die schade ergens anders is ontstaan of dat er sprake is van eigen schuld, dan komt de bewijslast bij de werknemer te liggen. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer met RSI, die er in zijn vrije tijd een online winkeltje op na houdt. Of de werknemer met burn-out waarvan de oorzaak (deels) in zijn privé-situatie kan liggen, bijvoorbeeld omdat hij jarenlange relatieproblemen heeft. Houdt dit soorten feiten bij in het personeelsdossier. Ze beïnvloeden de mate waarin u als werkgever aansprakelijk bent.

2. Geef de juiste instructies 
Het is van groot belang dat werknemers de juiste instructies geeft over de wijze waarop het werk moet worden uitgevoerd. Minstens zo belangrijk is dat u toeziet op de naleving daarvan. Wanneer een werknemer schade lijdt doordat hij die instructies niet heeft nageleefd, dan is de werkgever in principe niet aansprakelijk. Dat is anders als de aanwijzingen niet duidelijk zijn. Het loont dus de moeite om hier tijd en energie aan te besteden.

3. Leer van gemaakte fouten 
U moet als werkgever maatregelen nemen ter bescherming van uw werknemers, die redelijkerwijs van u gevergd mogen worden. Let daarbij op de verplichtingen die op grond van de Arbowet  voor u gelden.Als zich in het verleden desondanks een ongeval in uw bedrijf heeft voorgedaan, voer dan uitgebreid onderzoek uit en laat u voorlichten door deskundigen, zodat herhaling wordt voorkomen. Verwerk dit in uw risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). U kunt het onderzoek en de maatregelen die u daarop laat volgen gebruiken als bewijs in een rechtszaak, mocht er opnieuw iets fout gaan. Laat u deze maatregelen achterwege, dan bent u uiteraard sneller aansprakelijk. 

4. Stel een ander aansprakelijk 
De aansprakelijkheid van de werkgever beperkt zich niet tot de werkvloer. Zo kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat tijdens een kantooruitje. Dus als u bijvoorbeeld met uw personeel gaat racen op een kartbaan, zorgt u dan ten eerste voor een goede verzekering. Laat uw werknemers bovendien zelf kiezen of ze aan deze risicovolle activiteit willen meedoen. Als er vervolgens een ongeluk gebeurt en u wordt aansprakelijk gesteld, kijk dan goed naar de rol van de activiteitenbegeleider c.q. de eigenaar van de kartbaan. Als hij zijn taken niet naar behoren heeft uitgevoerd, dan kunt u mogelijk de schade op hem verhalen, wegens een onrechtmatige daad. Het kabinet werkt op dit moment aan een wet om ook kosten van reintegratiemaatregelen gemakkelijker te kunnen verhalen op de schadeveroorzaker.