We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Bedrijfshulpverlening antwoord op tien vragen


1. Is bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht voor iedere onderneming? 
Ja. Als de Arbo-wet op uw onderneming van toepassing is, dient u ook te zorgen voor een adequate bedrijfshulpverlening in geval van een calamiteit.

2. Hoeveel bedrijfshulpverleners moet uw onderneming hebben? 
Het aantal bedrijfshulpverleners is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en specifieke risico’s op uw bedrijf. Een adequete BHV-organisatie bestaat uit een mix van BHV-ers en EHBO-ers en moet worden vastgesteld op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. In 2007 is een NEN-norm (geen wet) gelanceerd die kan worden gebruikt om vast te stellen hoeveel BHV' ers u nodig heeft. 

3. Tellen uw bezoekers bij het organiseren van bedrijfshulpverlening ook mee? 
In een openbaar gebouw is de werkgever ook verantwoordelijk voor derden. Voor het organiseren van BHV moet hier rekening mee worden gehouden. Dat geldt ook voor mensen die extra hulp nodig hebben bij een ontruiming.

4. Welke wettelijke taken heeft uw bedrijfshulpverlener? 
• Eerste hulp bij ongevallen verlenen; 
• Een beginnende brand bestrijden;
• Het beperken van de gevolgen van ongevallen; 
• Alarmeren en evacueren van aanwezige personen. 

5. Uw medewerker heeft een geldig EHBO-diploma. Is dat voldoende als bedrijfshulpverlener? 
Nee. Die persoon mist kennis van bijvoorbeeld brandbestrijding of evacuatie. Overigens kan de optimale BHV-organisatie voor een onderneming best bestaan uit een mix van BHV'ers en EHBO'ers in plaats van alleen BHV'ers. Het een en ander is afhankelijk van de aanwezige risico’s.

6. Zijn er cursussen voor bedrijfshulpverlening? 
Ja. Er zijn heel veel organisaties die BHV-cursussen geven. Het is verstandig ze te vergelijken qua prijs, prestatie, mogelijkheid tot incompany, branchespecifiekheid en wellicht subsidiemogelijkheden vanuit de branche.

7. Waar moet u rekening mee houden bij het opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie? 
Onder andere met de onderneming aanwezige risico's, de aard, de grootte en de ligging van het bedrijfspand en de hoeveelheid mensen. Daarnaast is de tijd die externe hulpverleners zoals brandweer en ambulance nodig hebben ook van groot belang. De nieuwe NEN 4000 helpt bij het opzetten van een adequate organisatie.

8. Wat is een bedrijfshulpverleningsplan? 
Een bedrijfsnoodplan of bedrijfshulpverleningsplan geven een beschrijving van maatregelen en voorzieningen die een onderneming heeft opgesteld om de gevolgen en of effecten van een ongeval of calamiteit zoveel mogelijk te beperken.

9. Moet iedere onderneming een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) maken? 
Nee. Het is met name van belang wanneer een locatie meerdere verdiepingen telt, er veel medewerkers in dienst zijn, of wanneer er bijzondere risico's in uw onderneming aanwezig zijn. Een BHV-plan kan echter wel veel (taken) verduidelijken, ook in kleinere organisaties. 

10. Wat zijn belangrijke punten in uw bedrijfshulpverleningsplan? 

• De risico's in een onderneming en waar die zich voor kunnen doen;
• De omschrijving van taken en verantwoordelijkheden;
• De alarmerings- en ontruimingswijze en 
• Wie de bedrijfshulpverleners zijn. 

Een checklist bedrijfshulpverlening van Elsevier Vakkennis biedt houvast bij het opstellen van een degelijk bedrijfshulpverleningsplan. Meer over bedrijfshulpverlening en facility management in het algemeen bij Elsevier Vakkennis. 

Bron: adviseur ing. Ronald H.T. Hoevers van PRISMA Arbozorg.