We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Een eigen bedrijf starten

Telewerken: antwoord op tien vragen


1. Wat is het verschil tussen thuiswerken en telewerken? 
Als u mensen thuis met de computer laat werken, is dat telewerken. Telewerken is het deels op afstand werken van de reguliere werkplek, (zoals thuis) met behulp van telecommunicatiemiddelen zoals de computer, telefoon, fax en modem. 
Thuiswerken is werk thuis waarvoor geen speciale kwalificaties nodig zijn, het is vaak simpel en monotoon werk.

2. Wat zijn de voordelen van thuiswerken/telewerken? 
Telewerken biedt kansen voor uw bedrijf en voor de werknemer. Steeds meer medewerkers willen telewerken omdat het bijvoorbeeld geconcentreerder werken mogelijk maakt, het de reistijden bekort en kansen geeft tot een betere afstemming tussen werk en privé. Daarnaast zorgt het vaak voor een hogere arbeidsmotivatie. Een Amerikaans onderzoek wijst uit dat telewerkers gemiddeld 15 procent harder werken. Naar schatting telewerken ruim 100.000 werknemers gedurende een of meer dagen per week thuis.

3. In hoeveel bedrijven is telewerken mogelijk? 
Een op de vijf bedrijven met internet biedt de mogelijkheid tot telewerken. Het inspelen op de behoeften van de medewerkers is de belangrijkste reden voor de invoering van telewerken (54 procent). Verder worden het bieden van een rustiger werkplek (40 procent) en het vermijden van verkeersproblemen/files (30 procent) regelmatig genoemd als reden voor de invoering van telewerken. Daarnaast heeft 11 procent van de bedrijven met internet plannen voor de invoering van telewerken. 

4. Wat zijn de meest voorkomende problemen bij uw thuis- en telewerkers? 
De zitgelegenheid is vaak een probleem, evenals de werkhouding. Soms is de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar omdat ze met onveilige apparatuur of gevaarlijke stoffen werken.

5. Moet u bij thuiswerken rekening houden met de Arbeidsomstandighedenwet? 
Ja, sinds 1994 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ook van toepassing op thuiswerk. Per 1 juli 1997 is het Besluit Thuiswerk geïntegreerd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit besluit gaat over verplichtingen bij thuiswerk. Zo moet u de gegevens van de thuiswerkers bijhouden. Die kunnen opgevraagd worden door de Arbeidsinspectie. Het gaat om: namen en adressen, leeftijd, werkzaamheden, de chemische of gevaarlijke stoffen die gebruikt worden, de hulpmiddelen en de werktuigen.
Thuiswerkers mogen niet te veel hinder ondervinden van de voorraad grondstoffen en producten op hun werkplek. De voorraad moet in verhouding zijn met de werkzaamheden die de werknemer verricht. De werkgever mag de woning van de werknemer niet als magazijn gebruiken.

6. Welke regels uit de Arbowet zijn voor u van belang bij thuiswerken? 
U moet een schriftelijke risico-inventarisatie en evaluatie maken. Bij de branche-organisatie kunt u een checklist aanvragen met de meest voorkomende risico's voor de bedrijfstak. Voor thuiswerk betekent de risico-inventarisatie en evaluatie dat u moet kijken of het werk wel geschikt is om in een woning verricht te worden. Als dit niet het geval is, moet u bepalen welke maatregelen er nodig zijn om de werkplek passend te maken. Bij het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie moet u de Arbodienst inschakelen.
Voorts is goede voorlichting nodig. Werknemers kunnen pas verstandig met de risico's van het werk omgaan als ze weten wat de risico's zijn. Voor thuiswerkers is voorlichting extra belangrijk. U kunt niet constant toezicht houden op de werkzaamheden. Voorlichting over zaken zoals een veilige bediening van de apparatuur, een goede werkhouding en zonodig over het werken met gevaarlijke stoffen, is zeer belangrijk. Het is ook van belang om afspraken te maken over reparaties en dergelijke. Zet uw afspraken op papier. U blijft altijd eindverantwoordelijk voor goede en veilige apparatuur. 

7. Bent u verplicht te zorgen voor goede voorzieningen voor de thuiswerkplek? 
Ja, thuiswerk moet zoveel mogelijk zittend gedaan kunnen worden. Hiervoor zijn een goede stoel, een goede tafel en geschikte verlichting vereist. U bent verplicht voor deze voorzieningen te zorgen tenzij de werknemer er zelf al over beschikt.

8. Gelden voor telewerken dezelfde regels als voor thuiswerken? 
Nee, bij telewerken heeft u te maken met regels die opgesteld zijn door de Europese Unie. Deze regels zijn bedoeld om verantwoord te kunnen werken met beeldschermen. Algemeen geldt dat de werknemer bij een werkdag van acht uur niet meer dan zes uur achter een beeldscherm mag werken. Het werk achter een beeldscherm moet iedere twee uur worden afgewisseld met iets anders. Als afwisseling niet mogelijk is, moet het werk worden onderbroken. Deze pauzes worden dan tot de arbeidstijd gerekend. 

9. Is er een wet die u verplicht afspraken met thuiswerkers/telewerkers op papier te zetten? 
Ja, sinds 1 januari 1994 geldt de Wet informatie arbeidsverhoudingen. Deze wet geeft aan wat u bij een overeenkomst voor de werknemer op papier moet zetten. Overeenkomsten kunnen veel namen hebben, los werk, afroepcontract, freelance werk. Als er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, moet u informatie geven over het wettelijke contract. Gaat het om aanneming van werk of over het verrichten van een opdracht? Deze informatie moet u geven binnen een maand nadat het werk is begonnen. Is de werkperiode korter dan een maand, dan moet u de informatie voor het einde van de overeenkomst geven.

10. Waar kan de werknemer bij twijfel over goede afspraken met u terecht? 
Voor hulp en meer informatie kan de werknemer terecht bij de vakbonden CNV en FNV, het Bureau voor Rechtshulp en het maatschappelijk werk.


Login

Laatste forumberichten

  • Geen berichten om weer te geven.

Over de website

Op deze site informeren we over alles wat te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf.

Schrijf mee

Zelf artikelen toevoegen aan onze website? Stuur je artikel naar ons toe.

Forum

Heb je vragen of wens je meer informatie te ontvangen over een bepaald onderwerp? Ga naar ons forum.

Contact

Contact met ons opnemen? Maak gebruik van ons contactformulier.

colour style colour style colour style colour style