We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Een eigen bedrijf starten

Het bedrijfsleven

Wanneer u heeft besloten om als zelfstandige aan de slag te gaan en een eigen bedrijf gaat starten, moet u zorgen dat u voldoende informatie verzamelt over het bedrijfsleven. U moet een bedrijf in al zijn facetten runnen. Zelfstandig een bedrijf leiden, biedt volop vrijheid in uw keuzes. U bepaalt zelf waar en wanneer u werkt, wat uw tarieven zijn en hoe lang u werkt. 

Voorbereiden

Bij het opzetten van uw eigen onderneming komt u terecht in de wirwar van regels en wetten van het bedrijfsleven. Hoe bereidt u zich daarop voor? Hoe gaat u alles financieren? Wat zijn de gevolgen als u voor uzelf begint? Wanneer u zelf een bedrijf opricht, kunt u alles naar eigen inzicht opzetten. De kosten daarvan zijn doorgaans redelijk laag en het hebben van een eigen bedrijf schenkt veel voldoening. U kunt vaak beter klein beginnen en langzaam doorgroeien, dan meteen groot starten met kans op een faillissement. 

Kennis van de markt 

Het is belangrijk dat u de juiste producten kiest voor uw eigen bedrijf en een uitgebreide kennis heeft van het bedrijfsleven. U wilt uw producten of diensten verkopen en moet dus weten wie uw klanten zijn en wat zij van u verlangen. Een goede marktstrategie is cruciaal om uzelf te onderscheiden van uw concurrenten wanneer u de markt op gaat.

 

Zo benadert u een onbekende

Geen ondernemer kan zonder een goed netwerk. Om uw netwerk een boost te geven, kan het gebeuren dat u een voor u totale vreemde wilt mailen. Of u daarmee uw netwerk vergroot of juist schade toebrengt valt of staat met de manier waarop u dat aanpakt. Acht tips.

1. Doe uw huiswerk
Benader alleen mensen van wie u precies weet wie ze zijn, wat ze doen en wat ze voor u kunnen betekenen. Google ze, zoek uit wat ze doen, en zorg ervoor dat u actuele informatie heeft. Pleeg research over het onderwerp waarover u iemand benadert. Stel geen vragen waarvan u de antwoorden gemakkelijk op Wikipedia had kunnen vinden. 

2. Introduceer uzelf
Vergeet niet te zeggen wie u bent en wat u doet. Nooit volstaan met 'ik ben ook een ondernemer', maar omschrijf wat u precies doet. Een linkje naar de website van uw onderneming is onontbeerlijk. Iets persoonlijks toevoegen kan waardevol zijn, maar pas op dat u niet te veel over uzelf babbelt. 

3. Leg uit hoe u aan het e-mailadres komt
E-mail ontvangen van vreemden kan argwaan wekken. Laat uw contact dan ook zo snel mogelijk weten hoe u aan zijn e-mailadres komt. 

4. Formuleer helder wat u wilt
Laat uw contactpersoon niet raden naar wat u van hem of haar wilt. Omschrijf eenduidig en zonder omhaal wat u verlangt. 

5. Bied een tegenprestatie
Als u om een gunst vraagt, zorg er dan altijd voor dat u iets terug te geven heeft. Dat hoeft niet materieel te zijn; een inzicht, een tip of een omschrijving van waar u op dit moment mee bezig bent kan voor uw contactpersoon al genoeg zijn. Zo lang het de ander maar motiveert om u te helpen. Bied eventueel uw diensten voor in de toekomst aan. 

6. Beledig of bedreig uw contact niet
Het klinkt als een open deur, maar toch komt het nog vaak voor; mensen die denken anderen tot actie te manen door hen te bedreigen of te beledigen. Wellicht overbodig om te zeggen: dat werkt dus niet. U vraagt om een gunst, dus stel u ook zo op. Eén aanmatigend woord en uw mail belandt linea recta in de prullenmand. 

7. Smeek niet
Hoewel beledigen en bedreigen af te raden is, is het ook weer niet nodig om u nederig op te stellen. Het is niet aanmatigend om een onbekende aan te spreken en om een gunst te vragen, als u daar iets tegenover stelt. Daarbij is het niet nodig om uzelf te verontschuldigen of naar beneden te halen. Ook al benadert u iemand die een hogere functie vervult dan uzelf, benader diegene als een gelijke. 

8. Accepteer een afwijzing met gratie
Ook als u bovenstaande suggesties in acht neemt, kan het gebeuren dat u geen reactie op uw e-mail krijgt, of een afwijzing. Iedereen is druk, veel mensen hebben geen tijd voor extra klusjes al zijn ze nog zo interessant. Als dat gebeurt, accepteer dat dan waardig en ga moedig voorwaarts. Een ander zal wél reageren, want netwerken is onontbeerlijk. Voor iedereen. 

Drie manieren om te ontsnappen aan borg

Om een financiering los te krijgen bij de bank staan veel ondernemers persoonlijk borg. Maar zelfs met een BV kan malaise in het bedrijf zorgen voor persoonlijk financieel leed. Drie methoden om onder de borg uit te komen.

Methode 1. Maak gebruik van wettelijke bescherming
Wettelijk gezien geniet een particuliere borg bescherming. 

    • De akte wordt nietig verklaard als het maximum bedrag waarvoor u borg staat op de akte ontbreekt;

 

    • Een mondelinge borgtocht is niet rechtsgeldig. De borgtocht moet schriftelijk worden opgesteld en ondertekend;

 

  • De echtgenote, of geregistreerde partner, moet toestemming geven voor de borgtocht. Dit geldt niet voor de dga die zich borg stelt voor de eigen BV. In dat geval hoeft niemand anders toestemming te geven. Dit mits de borg wordt gebruikt voor de normale bedrijfsuitoefening.

Methode 2. De bank heeft u niet goed voorgelicht
De bank is verplicht de borg voor te lichten. Voordat de borg de akte ondertekent, dient de bank op de risico’s te wijzen. Daarnaast moet de bank vragen stellen als: 

    • Weet u wat u doet;

 

  • Bent u op de hoogte van de risico’s;
  • Heeft u voldoende idee voor welk bedrijf u tekent.

In de meeste gevallen weet degene die zich garant stelt wel wat hij doet. Maar het komt voor dat een vrouw van 85 door haar kleinzoon wordt overgehaald om borg te staan, terwijl ze geen benul heeft wat dat inhoudt. Licht de bank haar niet voor, dan kan de borgtocht achteraf nietig worden verklaard. 

Methode 3. Meldingsplicht
De bank heeft de verplichting de borg op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen binnen het bedrijf. Dus als het slecht gaat met het bedrijf moet de bank dit aangeven. Ook als er andere activiteiten binnen de organisatie plaatsvinden dan de normale bedrijfsuitoefening, moet de bank dit medelen aan de borg. Deze meldingsplicht heeft de bank niet bij de dga. 
Verder dient de bank er zorg voor te dragen dat de kredietlimiet wordt gerespecteerd. Stel dat iemand voor 50.000 euro borg staat bij een krediet van 100.000 euro. Als de limiet fors is overschreden, en de stand op de rekening-courant bedraagt 350.000 euro, dan kan de borg de bank verantwoordelijk stellen. Door de overschrijding loopt de borg nu immers een veel groter risico dat de borgtocht wordt uitgewonnen. De bank wordt in dat geval schadeplichtig omdat zij onzorgvuldig is geweest. In dat geval betaalt de bank de borg schadevergoeding. 

Vier tips
1. Bankfinancieringen worden jaarlijks herzien. Doe dat ook met uw borgtocht. Stel dat u als startende ondernemer vijf jaar geleden een borgtocht hebt afgegeven. Inmiddels floreert uw bedrijf en is de borgtocht niet meer nodig. De bank zal u hierover niet informeren. Let hier zelf dus op. Zonder borgtocht loopt u immers minder risico.
2. Wees voorzichtig met het afgeven van een borg. Veel mensen realiseren zich niet dat ze in feite een blanco cheque verstrekken. Anderzijds geldt ook dat een dga zich goed moet realiseren wie hij als borg vraagt. Als een borg zich plotseling terugtrekt, kan de financiering door de bank worden ingetrokken. Dit kan schadelijk zijn voor de continuïteit van uw bedrijf.
3. Een borgtocht voor onbepaalde tijd is aantrekkelijker dan een borg voor een bepaalde tijd. Een borgtocht voor een bepaalde tijd, kan pas na vijf jaar worden opgezegd. Een borgtocht met een onbepaalde looptijd kan dagelijks worden beëindigd. 
Houd wel rekening dat u aansprakelijk blijft voor het gebruikte deel van het krediet. Stel dat u borg staat voor 50.000 euro. De krediet stand bedraagt op het moment van opzegging 20.000 euro. Dan staat u nog wel borg voor 20.000 euro.
4. Kijk altijd of er mogelijkheden zijn om onder de borgtocht uit te komen, indien deze door de bank wordt uitgewonnen.

Aanbevolen websites
Besluit Borgstelling MKB Kredieten (www.senternovem.nl)
Technopartner (www.technopartner.nl)
MKB kredieten, borgstelling (overheidsloket.overheid.nl)

Zakelijke etiquette op sociale media

We gebruiken steeds meer hulpmiddelen om op elk gewenst moment met iedereen zakelijk contact te hebben. Belangrijk is dat de etiquette-regels in acht worden genomen, ongeacht het hulpmiddel dat wordt gebruikt. IBM zette eind 2008 deze regels voor sociale business etiquette overzichtelijk op een rijtje in een handzaam boekje.

Internet is ongetwijfeld het belangrijkste nieuwe medium voor samenwerken en zakendoen. Op afstand real-time contact hebben en direct kunnen handelen is een grote verworvenheid. Let er wel op dat afstand niet leidt tot onpersoonlijk of juist al te familiair gedrag, maar zoek de juiste maat. 

Lees meer: Zakelijke etiquette op sociale media

Tien alternatieven voor Office

Uw mensen zijn MS Office gewend? En u vindt het helemaal geen probleem om daar per afzonderlijke computer honderden euro's aan licenties voor uit te trekken? Dan is dit artikel niet voor u bedoeld. Maar als u wilt weten of er goede alternatieven zijn, die niet zo'n ferme aanslag doen op uw ict-budget, dan is het raadzaam om verder te lezen.

Onze kantoorsoftware gaat het web op. Dat biedt een nieuwe, hogere vorm van integratie. U krijgt daardoor de beschikking over een online kantooromgeving, die onafhankelijk van tijd en plaats gebruikt kan worden. En ook onafhankelijk van het type desktop, laptop, zakcomputer of smartphone, warmee u op die omgeving inlogt. Uw mensen werken daardoor 'in de wolk', zoals dat tegenwoordig wordt genoemd ('cloud computing').

Een ander groot voordeel daarvan is dat u geen periodieke updates of nieuwe versies meer hoeft te installeren. De aanbieder van de webdienst haalt die zorgen bij u weg. U werkt altijd automatisch met de laatste versie van de software. Over een jaar of tien, vijftien, kunnen we ons waarschijnlijk nauwelijks nog voorstellen dat we al die software, die we nu gebruiken, ooit lokaal op onze pc's installeerden.

Lees meer: Tien alternatieven voor Office

Login

Laatste forumberichten

  • Geen berichten om weer te geven.

Over de website

Op deze site informeren we over alles wat te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf.

Schrijf mee

Zelf artikelen toevoegen aan onze website? Stuur je artikel naar ons toe.

Forum

Heb je vragen of wens je meer informatie te ontvangen over een bepaald onderwerp? Ga naar ons forum.

Contact

Contact met ons opnemen? Maak gebruik van ons contactformulier.

colour style colour style colour style colour style