We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Een eigen bedrijf starten

Financieringsplan


Registreer nu op het forum voor gratis ondernemingsplannen

Voor elke starter is het de vraag hoeveel krediet hij of zij nu eigenlijk nodig heeft. Uiteraard bestaat er geen standaard antvvoord op deze vraag. Immers, het antvvoord is van talloze factoren afhankelijk. Toch is het voor elke ondernemer van belang die kredietbehoefte vooraf vrij nauwkeurig te bepalen. Bedenk dat veel starters in problemen komen als gevolg van een slechte financiering. Want, is de financiering te luap, ontstaat er al snel na de oprichting een liquiditeitsprobleem. De lopende rekeningen kunnen dan niet voldaan worden en er moet er opnieuw met de bank worden overlegd. Anderzijds, als de financiering te ruim is, kunnen de rentelasten zwaar drukken op de bedrijfsresultaten. Zeker is dat het geval in tijden waarin de rente hoog is. Het is dus van belang om dat direct goed te regelen. Daarbij vindt de bank het prettig om maatwerk te leveren. Zoiets gaat gemaklcelijker als de bank overleg voert met een ondernemer die weet wat hij wil!
Het advies luidt dan ook om een financieringsplan uit te werken. Dat is een overzicht waaruit de financieringsbehoefte blijkt. Terzake zijn er enkele aspecten die de starter (en dus aanstaande luedietnemer) moet weten.

De bank zal doorgaans niet bereid zijn om te voorzien in de totale financieringsbehoefte. Graag ziet de bank ook een eigen inbreng. Die eigen inbreng wordt eigen vermogen genoemd. Het te verlenen krediet vormt vreemd vermogen. Dat eigen vermogen hoeft niet (uitsluitend) te bestaan uit bijvoorbeeld spaargeld. Er kan ook een vermogen zijn dat opgebouwd is uit andere middelen, bijvoorbeeld een aandelenkapitaal. Of onroerend goed Waarop geen hypothecaire lasten drukken. Hoewel dat per geval kan verschillen, vraagt de kredietverlenende bank meestal een eigen inbreng (dus eigen vermogen) van circa 25 procent van de totale financieringsbehoefte. Wie dan bijvoorbeeld € 40.000 nodig heeft, zou zelf over € 10.000 moeten beschikken. Stel, bij voorkeur tezamen met een boekhouder, accountant of andere adviseur zo'n financieringsplan op. Die begint bij het bedrag van de totale financieringsbehoefte en eindigt bij het bedrag van het tekort. Dat tekort vormt dan het aan te vragen kredietbedrag. En daar tegenover dient de ondernemer dan zekerheden te kunnen bieden, tenzij de bank bereid is een z.g. blanco krediet te verlenen. Maar daartoe zal de bank slechts bij uitzondering bereid zijn.

Tip: Vraag zoveel mogelijk informatie aan over kredietvormen en mogelijkheden. De bank beschikt over duidelijke brochures en ook op internet kan e.e.a. worden nagezien. Probeer met enige kennis vim kredietzaken het overleg met de bank in te gaan. Met andere woorden: laat het vaststellen van de kredietbehoefte niet (alléén) aan de bank over.

Login

Laatste forumberichten

  • Geen berichten om weer te geven.

Over de website

Op deze site informeren we over alles wat te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf.

Schrijf mee

Zelf artikelen toevoegen aan onze website? Stuur je artikel naar ons toe.

Forum

Heb je vragen of wens je meer informatie te ontvangen over een bepaald onderwerp? Ga naar ons forum.

Contact

Contact met ons opnemen? Maak gebruik van ons contactformulier.

colour style colour style colour style colour style