We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Een eigen bedrijf starten

Inhoud ondernemingsplan


Registreer nu op het forum voor gratis ondernemingsplannen

Een goed ondernemingsplan is vooral ook een persoonlijk plan, waarin de starter zijn of haar ideeën uiteenzet. Het invullen van standaardondernemingsplannen (die verkrijgbaar zijn bij boekhandel en Kamers van Koophandel) wordt niet aangeraden. Immers, er ontstaat dan ook een standaardverhaal waaruit de bank niet kan opmaken of de starter zelf voldoende heeft nagedacht over al hetgeen er zich in en rond het bedrijf afspeelt. Ten behoeve van de starter die zélf een ondernemingsplan wil uitwerken, zal hierna worden aangegeven welke informatie het plan in elk geval dient te bevatten.

Persoonlijke gegevens
a. Naam/adres/woonplaats
b. Geboortedatum/geboorteplaats
c. Gehuwd, gescheiden, samenwonend
d. Gegevens levenspartner
e. Huwelijksvoorwaarden
f. Kinderen (incl. leeftijden)

Huidige positie, inkomen en verplichtingen
a. Huidige functie en inkomen
b. Eventueel inkomen uit uitkering
c. Uitkering? (WW, WAO etc.)
d. Inkomen levenspartner
e. Financiële verplichtingen (kredieten, alimentatie)
f. Betrokken geweest bij een faillissement?

Opleiding
Geef uitvoerige informatie over voor- en vakopleiding, cursussen en behaalde resultaten. Voeg kopieën van diploma's als bijlagen toe.

Ervaring
Waaruit bestaat uw ervaring? Noem de bedrijven waar u gewerkt heeft, de functies mét taakomschrijvingen en vertel waarom u werkgevers verliet (ontslag genomen, ontslag gekregen, bedrijfssluiting etc.).

Sterke en zwakke eigenschappen
Bij dit onderdeel wordt een dosis zelfkritiek verwacht. Denk na over sterke en zwakke eigenschappen en som die één voor één op. Wees eerlijk en kritisch. De lijst is van belang om te bepalen voor welke taken uzelf geschikt bent en welke taken misschien beter door een medewerker of zakenpartner kunnen worden verricht. Een voorbeeld: stel dat u ervan overtuigd bent ongeschikt te zijn administratieve functies, dan kan er in een vroegtijdig stadium naar een oplossing worden gezocht.

De bedrijfsplannen
In het ondernemingsplan dient uiteraard te worden ingegaan op de plannen die uiteindelijk moeten leiden tot de oprichting van een bedrijf. Uit dit deel van het ondernemingsplan zal ook de gemotiveerdheid moeten blijken.

Vestiging
Geèf aan wanneer u zich wilt vestigen (en waarom op dat tijdstip) en waar. Ga vooral in op de vraag Waarom juist voor déze vestigingsplaats is gekozen. Waardoor ook vragen worden beantwoord of er goed is nagedacht over die plaats, over concurrentie, bereikbaarheid etc.
In dit deel van het ondernemingsplan past het uiteraard ook om te vermelden of het zal gaan om een huurpand of een kooppand en vermeldt de daaraan verbonden lasten van huur of hypotheek.

Vergunningen
Ga uitvoerig in op het aspect vergunningen. Is er een vergunning nodig? Zo ja waarom? Is de vereiste vergunning er al of is die toegezegd? Door wie is die toegezegd? Als de vereiste vergunning er niet is en ook niet zal worden verleend, wat dan? Ontheffing aanvragen? Studeren?

Personeel
Is er nageacht over de personele bezetting in het toekomstige bedrijf? Hoeveel medewerkers zijn er nodig? Hoe zien de takenpakketten eruit? En in welk stadium moeten er medewerkers worden aangetrokken? Geef aan hoe u dat denkt te gaan doen: vast of tijdelijk personeel, tegen welke salarissen etc.

Boekhouding/administratie
Wie gaat de boekhouding en administratie doen? Uw levenspartner (mits daarvoor opgeleid) of een externe boekhouder of administrateur? Noem in dat laatste geval de naam en adres van de (toekomstige) boekhouder, het honorarium, zijn aangetoonde kennis van zaken enz.

Financiën
Een zeer belangrijk deel van het ondernemingsplan dient over financiën te gaan. Onder andere houdt dat in dat de hoogte van het (aan te vragen) kredietbedrag zal moeten worden bepaald. Er moet dus een lijst worden opgemaakt van zaken waarin geïnvesteerd zal worden. Die lijst wordt aangeduid met investeringsbegroting. Het gaat dan om z.g. vaste activa als gebouwen, grond, machines, inventaris, computers, transportmiddelen enz. en om z.g. vlottende activa als grondstoffen, voorraden, handelsgoederen enz. Vervolgens moet vast komen te staan wat gefinancierd kan worden met eigen middelen en wat met vreemd vermogen (hypotheek, bankkrediet, leverancierskrediet enz.).
Ook moet er in het ondernemingsplan een exploitatiebegroting worden opgenomen.
Die bestaat uit verwachtingen omtrent omzet en kosten; verwachtingen
op grond van reële argumenten. Hier moeten de verwachte omzetten
voor de komende jaren worden ingevuld, de inkoop kosten, personeelskosten, huisvestingskosten, algemene kosten, afschrijvingen, helastingen enz. Elke kostenpost moet gespecificeerd worden en worden toegelicht. Ook dienen de privé-uitgaven te worden opgesomd.

Tenslotte
Duidelijk zal zijn dat er veel (zo niet alles) van het ondernemingsplan afhangt. Zonder een ondernemingsplan van start gaan betekent ook zonder structuur van start gaan. En dat kan al snel op chaos uitdraaien. Beter blijft het een goede weg uit te stippelen, een koers bepalen. Een ondernemingsplan uitwerken dus.
Het maakt de kans op succes vele malen groter!

Tip: Trek veel tijd uit voor het uitwerken van een degelijk ondernemingsplan. Uiteraard kan de starter zich tiaarbij laten helpen, bijvoorbeeld door een accountant, bedrijfsadviseur of ondernemer uit de kennissenkring

Login

Laatste forumberichten

  • Geen berichten om weer te geven.

Over de website

Op deze site informeren we over alles wat te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf.

Schrijf mee

Zelf artikelen toevoegen aan onze website? Stuur je artikel naar ons toe.

Forum

Heb je vragen of wens je meer informatie te ontvangen over een bepaald onderwerp? Ga naar ons forum.

Contact

Contact met ons opnemen? Maak gebruik van ons contactformulier.

colour style colour style colour style colour style