We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Een eigen bedrijf starten

Besloten Vennootschap (BV)


Registreer nu op het forum voor gratis ondernemingsplannen

Na de eenmanszaak is de Besloten Vennootschap (BV) de meest populaire rechtsvorm. Maar het oprichten van een BV is minder eenvoudig en kostbaarder. De feitelijke oprichting neemt enkele maanden in beslag, o.a. omdat het Ministerie van Justitie een verklaring van geen bezwaar moet afgeven. Die verklaring wordt verleend na onderzoek waaruit gebleken moet zijn dat de oprichters en bestuurders niet betmldeen zijn geweest bij vermogensdelicten of faillissementen. Het Ministerie oordeelt o.a. op basis van de conceptoprichtingsakte die door de notaris moet worden opgemaakt. In die akte komen, behalve de namen van de oprichters, aantal aandelen dat een ieder verkrijgt, de namen van de directeuren (indien van toepassing ook de namen van de commissarissen) ook de statuten van de vennootschap. Bij oprichting moet er een minimum kapitaal worden gestortvan ca. € 18.000. Dat kan met geld óf door inbreng van onroerend goed. De gang naar de notaris, de betrokkenheid van een accountant, het onderzoek door het Ministerie en het te storten bedrag vormen aspecten die als nadelen kunnen worden beschouwd.

De Besloten Vennootschap is een rechtspersoon met een kapitaal dat in aandelen is verdeeld. Die aandelen geven recht op zeggenschap over de onderneming. Verder is er sprake van beperkte aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperkt is tot het bedrag waarmee zij in de BV deelnemen. Het vermogen van de BV is afgescheiden van de privévermogens van de aandeelhouders (waaronder dus de oprichter/directeur). Dat maakt de .BV tot een zelfstandig rechtspersoon; de BV kan verplichtingen aangaan en schulden maken. Zoals opgemerkt zijn de aandeelhouders dus niet aansprakelijk voor de schuldenlast van de BV (op die eigen inbreng na); als de BV failliet wordt verklaard, zal de directeur (in dit verband de starter en oprichter) in beginsel dus niet worden aangesproken op zijn privé-vermogen. Immers, de directeur wordt in juridische zin beschouwd als werknemer die in loondienst van de BV is. Maar z.g. anti-misbruikwetgeving maakt  het mogelijk om de bestuurders van de BV (waaronder dus de directeur) ook persoonlijk aansprakelijk te stellen zodra er verwijtbaar gedrag kan worden aangetoond dat (bijvoorbeeld) tot faillissement heeft geleid.
In de praktijk worden bestuurders dan ook steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld, door de bank en door andere schuldeisers. Kortom, als het op aansprakelijkheid aankomt, maakt het niet zoveel meer uit of er nu een eenmanszaak wordt opgericht of een Besloten Vennootschap met "beperkte" aansprakelijkheid.

> Over de winst van de eenmanszaak betaalt de eigenaar inlcomstenbelasting. Over de winst van de BV wordt vennootschapsbelasting betaald. De directeur van de BV (in dit verband dus de starter) betaalt nu loon- en inkomstenbelasting over zijn salaris.
>De oprichting van een BV is een vrij ingewildcclde zaak Lees er over en zorg voor de nodige informatie. Bespreek het voornemen met goede adviseurs als Kamer van Koophandel, een fiscaal deskundige en een accountant.
>Wie twijfelt tussen de oprichting van een BV of een eenmanszaak zal vooren nadelen zorgvuldig moeten wegen. Voor de startende ondernemer lijken de voordelen van de eenmanszaak groter dan de voordelen van de BV. Bedenk dat een eenmanszaak later altijd nog kan worden omgezet in een BV.

Tip: Doorgaans hebben startende ondernemers krediet van een bank nodig. Welnu, in de praktijk eist de bank van de starter

Login

Laatste forumberichten

  • Geen berichten om weer te geven.

Over de website

Op deze site informeren we over alles wat te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf.

Schrijf mee

Zelf artikelen toevoegen aan onze website? Stuur je artikel naar ons toe.

Forum

Heb je vragen of wens je meer informatie te ontvangen over een bepaald onderwerp? Ga naar ons forum.

Contact

Contact met ons opnemen? Maak gebruik van ons contactformulier.

colour style colour style colour style colour style