We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Een eigen bedrijf starten

Rekening-courant krediet


Registreer nu op het forum voor gratis ondernemingsplannen

Het rekening-courantkrediet is de meest gangbare kredietvorm waarvan vrijwel elke categorie ondernemer gebruik maakt. Deze kredietvorm wordt ook wel aangeduid als rood staan tot een afgesproken maximum bedrag (de kredietlimiet). Zowel het kleine, het middelgrote als het grotere bedrijf maken van deze kredietvorm gebruik.
De gedachte achter het rekening-courantkrediet gaat uit van de wisselende kredietbehoefte van de onderneming. Bijna elke dag moeten er betalingen plaatsvinden en regelmatig zal er op de rekening ook geld worden bijgeschreven. Welnu, voor al deze uitgaande en binnenkomende betalingen dient deze kredietrekening. In de dagelijkse praktijk zal de ondernemer dit krediet gebruiken voor betalingen aan de leveranciers, het betalen van de vaste en variabele lasten, en het ontvangen van betalingen van debiteuren. Verder is de rekening bij uitstek óók geschikt om de salarissen te betalen. Rente moet betaald worden over het daadwerkelijk gebruikte deel van het krediet, over een positief saldo ontvángt de kredietnemer rente. Bij aanvang van het rekening- courant krediet wordt afsluitprovisie in rekening gebracht. Voor de startende ondernemer betekent het gebruik van de rekening meestal dat de eerste maanden (tot jaren) voortdurend de kredietlimiet zal zijn bereikt. Meestal wordt een vaste limiet afgesproken, afgestemd op de te verwachte liquiditeitsbehoefte. Maar een variabele limiet is ook mogelijk. In dat geval mag het laedietgebruik niet hoger liggen dan een afgesproken percentage van de deldcing, bim1en een bepaald maximum.

Als de onderneming zich positief ontwikkelt, dan daalt de kredietbehoefte. Immers, er komt dan meer geld binnen dan er betaald moet worden. Als de onderneming prima draait, dan zal de rekening op zeker rooment zelfs een positief saldo aanwijzen. Misschien zal dán het rekening-courantkrediet niet meer nodig zijn. Maar zeg het krediet niet te snel op omdat er misschien toch weer kredietbehoefte ontstaat, bijvoorbeeld in bepaalde seizoenen. Die wisselende kredietbehoefte wordt door de bank gevolgd. De bank observeert de bewegingen op de kredietrekening. Leunt het uitstaande kredietbedrag bijna voortdurend en over een zeer lange periode tegen de kredietlimiet, dan zegt dat veel over de ontwikkeling van het bedrijf. Zo'n situatie geeft aan dat er (te) weinig bewegingen zijn op de rekening. Er is dan veel betaald waardoor de limiet bereikt werd en er komt niets of nauwelijks iets binnen zodat vrijwel doorlopend gebruik wordt gemaakt van het krediet. In die situatie gebeurt het ook dat de limiet regelmatig, of zelfs blijvend wordt overschreden. Dit alles betekent dat óf de onderneming slecht draait, óf de kredietlimiet is vanaf het begin te laag geweest. Kortom, de bank observeert de situatie; leidt dat tot negatieve conclusies, dan zal de ondernemer door de bank voor een gesprek worden uitgenodigd. Immers, de bedoeling is dat het krediet langzaam maar zeker wordt afgebouwd, tenzij het bedrijf stabiel groeit, de wisselende kredietbehoefte ook groter is en een hogere limiet verantwoord wordt geacht.

>Naast het standaard rekening-courant krediet kan ook worden gekozen voor specifieke rekening-courant kredieten. Deze Jacdieten richten zich op een specifiek en tijdelijk doel, bijvoorbeeld: het bouwkredîet, bedoeld voor de bouw van onroerend goed, de dierfinanciering, voor het kopen van mestvarkens, kippen enz., het seizoenskrediet, voor seizoensgebonden activiteiten, de orderfinancierîng, ter financiering van een bepaalde opdracht enz.

Tip: Het relcening-courant krediet is bedoeld om het bedrijf van dag tot dag te voorzien van liquide middelen. Bereken de wisselende lcredietbehoefte zeer zorgvuldig, samen met de bank. Het zou jammer zijn indien na korte tijd de bank alweer moet worden gevraagd de lcredietlimiet te verhogen.

Login

Laatste forumberichten

  • Geen berichten om weer te geven.

Over de website

Op deze site informeren we over alles wat te maken heeft met het starten van een eigen bedrijf.

Schrijf mee

Zelf artikelen toevoegen aan onze website? Stuur je artikel naar ons toe.

Forum

Heb je vragen of wens je meer informatie te ontvangen over een bepaald onderwerp? Ga naar ons forum.

Contact

Contact met ons opnemen? Maak gebruik van ons contactformulier.

colour style colour style colour style colour style